Ets a: Portada > Notícies EDICTE APROVACIÓ IN...

Notícies

EDICTE APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES SUBSIDIARIES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC


L'AJUNTAMENT PLE, EN SESSIÓ DE DATA 12 DE JUNY DE 2018, VA APROVAR PER UNANIMITAT L'APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC REFERENT AL TRAÇAT D'UN VIAL AL CARRER PUIG DE L'ÀLIGA DE CASTELLVELL DEL CAMP.
EL QUE SE SOTMET A INFORMACIÓ PÚBLICA PEL TERMINI D'UN MES, MITJANÇANT EDICTE AL TAULER D'ANUNCI DE L'AJUNTAMENT, AL BOTP, EN UN DIARI DE MAJOR PUBLICACIÓ I A LA WEB MUNICIPAL, A L'EFECTE DE PRESENTACIÓ DE LES CORRESPONENTS RECLAMACIONS I/O AL·LEGACIONS.

AGUSTÍ DOMINGO BASORA
ALCALDE DE CASTELLVELL DEL CAMP

Amb el suport de:

Castellvell del Camp , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?