Ets a: Portada > Notícies EXPOSICIÓ PÚBLICA ...

Notícies

EXPOSICIÓ PÚBLICA PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS


L’Ajuntament Ple, en sessió de data 4 de març de 2019, va aprovar per unanimitat l’aprovació inicial del Plànol de Delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de Castellvell del Camp.

 

El que se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant edicte al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al BOPT, en un diari de major publicació i a la web municipal, a l’efecte de presentació de les corresponents reclamacions i/o al·legacions.


Podeu consultar el projecte al següent enllaç:  Plànol de delimitació

Amb el suport de:

Castellvell del Camp , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?