Ets a: Portada > Notícies MODIFICACIÓ PUNTUAL...

Notícies

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES URBANÍSTIQUES CARRER PUIG DE L'ÀLIGA


L’Ajuntament Ple, en sessió de data 4 de març de 2019, va aprovar per unanimitat l’aprovació inicial de l’expedient de modificació puntual de normes subsidiàries relativa a l’àmbit d’un tram del C/ Puig de l’Àliga de Castellvell del Camp.

 

El que se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant edicte al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al BOPT, en un diari de major publicació i a la web municipal, a l’efecte de presentació de les corresponents reclamacions i/o al·legacions.


Podeu consultar el projectes amb les modificacions al següent enllaç:

Projecte modificacions

Amb el suport de:

Castellvell del Camp , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?